High-availability

Benader 100% beschikbaarheid

Sommige websites en applicaties kunnen geen downtime veroorloven. In dit geval wordt er gekeken naar een high availability-oplossing waarbij er geen sprake is van een ‘single point of failure’. Alle systemen zijn dubbel uitgevoerd en bij uitval van een enkel systeem heeft dit geen gevolgen voor de werking van de website of applicatie.

Op deze manier wordt een beschikbaarheid van 100% benaderd. Afhankelijk van de wensen en eisen kan Superior een setup samenstellen waarbij meerdere systemen op fysiek gescheiden locaties samen één setup vormen zodat de beschikbaarheid optimaal is. Interesse? Neem even contact met ons op voor meer informatie.