Privacyverklaring

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via onze website superior.nl en ons klantsysteem allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Toegang klantsysteem en chatbox

Met ons klantsysteem krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Voor deze beheeromgeving zal je een wachtwoord aan moeten maken, dat door ons vervolgens zal worden verwerkt. Verder verwerken wij jouw naam, indien jij deze invult, om contact met jou op te nemen middels onze chatbox. Voor de chatbox maken wij gebruik van Olark.

Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan jou. Hierna jullie we jouw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie zal langer worden bewaard in verband met de administratieve verplichting vanuit de Belastingdienst.

Klantgegevens

Verder verwerken wij verschillende gegevens van onze klanten zoals de NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, facturatiegegevens en verdere gegevens die door jou aan ons zullen worden verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst en bewaren deze gegevens dan ook voor de tijd dat jij klant bij ons bent. Verder zijn wij tevens gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is op basis van de met jou gesloten overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Een aantal partijen verwerken wel je e-mailadres en naam. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een mail voor onze communicatie en onze nieuwsbrieven. Met deze partijen hebben we afspraken gemaakt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens vind je hier.